SCHULDEN

Waterschappen investeren o.a. in dijken en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Tegenover deze 'bezittingen' staan eigen vermogen en schulden. Om nieuwe investeringen te kunnen doen behoeven niet eerst alle oude schulden te worden afgelost, want het CDA is juist voor een gematigde ontwikkeling van de tarieven van waterschapsbelastingen en versnelde aflossing leidt tot een onevenwichtige lastenontwikkeling en -verhoging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.