FUSIE

Het CDA is niet per se voor handhaving van het huidige waterschap, maar fusie is pas nodig als bewezen wordt dat AGV en de uitvoerende organisatie Waternet (een samenwerking met de gemeente Amsterdam) inefficiënt zijn. De bestuurlijke slagkracht van de waterschappen is door de schaalvergroting en fusie van waterschappen al aanzienlijk vergroot. Het CDA hecht ook waarde aan bestuur en waterbeheer dicht bij de bewoners. Die kennen de polders. Schaalvergroting kan zijn doel voorbij schieten.

Zie ook: cda-tegen-bestuurlijke-verrommeling-waterschappen-niet-bij-landsdelen/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.