INTERNATIONALE SAMENWERKING

De waterschappen delen de eigen kennis en expertise ook met andere landen om het waterbeheer aldaar op orde te krijgen. Bij voorkeur in samenwerking met andere waterschappen (Dutch Water Authorities) zetten wij onze expertise van het water internationaal in. Door het uitwisselen van kennis en het bieden van noodhulp in geval van rampen.

De waterschappen leren hier ook zelf van en vergroten zo de eigen innovatiekracht. De Nederlandse waterschappen werken hierbij in lijn met de onlangs gesloten ‘Blue Deal’ nauw samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat.

Voor medewerkers is het een kans om in een andere context nieuwe ideeën en ervaringen op te doen, waar het eigen waterschap weer van profiteert. Het maakt het waterschap, en in ons geval Waternet, bovendien tot een aantrekkelijke werkgever, zeker voor jonge mensen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.