WATERKWALITEIT

In Nederland is de kwaliteit van oppervlaktewateren de afgelopen decennia sterk verbeterd. In veel rivieren, kanalen en grachten, plassen en meren, kon je eind jaren ’60 of zelfs nog in de jaren ’70 beslist niet zwemmen; veel te gevaarlijk!

Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw zijn er overal rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd en die installaties zijn steeds beter geworden. Ongezuiverde lozingen van de industrie kunnen nu niet meer plaatsvinden. Waar je vroeger beslist niet kon zwemmen, kan dat nu vaak wel. De waterbeheerders hebben de afgelopen 50 jaar een geweldige prestatie geleverd: het oppervlaktewater is zodanig gezuiverd dat er weer overal vis zwemt, soms wel meer dan 40 soorten! De overmatige algenbloei is verdwenen en in een aantal situaties nu zelfs sprake is van te schoon (lees voedselarm) water. In veel kleinere wateren kan de waterkwaliteit beter.

Er is beslist nog veel te doen om de waterkwaliteit verder te verbeteren en wij zullen ons daar de komende bestuursperiode na de verkiezingen zeker ook voor inzetten, als het gaat om de strijd tegen de plastic soup, de microplastics, resten van geneesmiddelen. Het is goed dat het waterschap ook samenwerkt met de agrarische sector. De landbouw heeft zelf ook al enorm veel inspanningen verricht om het uitspoelen van mest naar het oppervlaktewater terug te dringen.

Zie ook: nieuwsartikel Zorgen over de waterkwaliteit

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.