WATERRECREATIE

Water is om van te genieten en daarom willen we natuurgebieden en dijken zo veel als mogelijk toegankelijk maken voor recreanten.
Wel moet er overleg zijn met particuliere grondeigenaren; schade, vervuiling en overlast moet beperkt worden.
Het CDA hecht ook grote waarde aan de waterrecreatie, ook om dit economisch van groot belang is.
Het CDA vindt dat het recreatief medegebruik van ons water moet worden benut en gestimuleerd. Dit wordt in overleg met de belangenverenigingen (sportvissers, landschapsbeheerders en recreatievaart) vastgelegd en uitgevoerd, zodat iedereen kan genieten van onze watergangen en plassen. 

Het CDA pleit voor samenwerking van het waterschap met de gebruikers en ondernemers op het gebied van Bereikbaarheid, Veiligheid en Duurzaamheid binnen de waterrecreatievaart. Het waterschap moet in overleg met de waterrecreatiesector komen tot een nieuw routeakkoord.
Gebruik van ons water geeft ook verplichtingen: te hard varen veroorzaakt overlast en is gevaarlijk, maar brengt ook veel schade toe aan oevers. Daarom moet strenger gehandhaafd worden. Ook vervuiling moet worden aangepakt. Geluidsoverlast is geen zaak van het waterschap, maar van de gemeenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.