Waterketen

Het waterketenbeheer

In de waterketen werken drie partijen samen. Drinkwaterbedrijven leveren drinkwater en/of industrieel water. Gemeenten collecteren het gebruikte en vuil geworden water met het beheer van de riolering. Waterschappen transporteren dit rioolwater naar de afvalwaterzuivering om het aldaar te zuiveren. Anders gezegd, de waterketen onttrekt water aan het watersysteem (oppervlakte- en grondwater) en levert het na gebruik en zuivering weer terug.

Dit thema bevat alle standpunten over de waterketen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.