NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Als de aanleg van meer natuurvriendelijke oevers lokaal meer bijdraagt aan verbetering van de waterkwaliteit kan dat een taak zijn van het waterschap. De aanleg van meer natuurterreinen moet door anderen dan het waterschap betaald worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.