SCHALIEGAS.

In het werkgebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn geen (proef)boringen naar schalieolie en schaliegas voorzien. Het CDA AGV is geen voorstander van de winning van schaliegas. Er is op dit moment nog teveel onduidelijkheid over de risico’s van schaliegaswinning voor de veiligheid en de waterkwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Onze drinkwatervoorziening mag in geen geval in gevaar komen. Het CDA vindt dat schaliegas alleen gewonnen mag worden als vaststaat dat het schoon en veilig kan. Daarbij moeten ook het nut en de noodzaak van eventuele winning uitstijgen boven de gevolgen voor milieu en omgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.