ZUIVERINGEN

Zuivering van afvalwater: alleen door waterschap zelf of uitbesteden aan bedrijven?

Schoon oppervlaktewater is een kerntaak van het waterschap, dus niet uitbesteden.

Het CDA wil een laag tarief voor de zuiveringsheffing !!

Bedrijven hebben vaak specifiek afvalwater en kunnen onder voorwaarden eigen afvalwater zuiveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.