MEDICIJNRESTEN

Het waterschap moet zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarbij behoort ook de taak om medicijnresten uit het afvalwater te halen.
Het CDA bepleit een bronaanpak, want aan het eind van de leiding bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties alles eruit halen is vaak het duurste.
Door toepassing van Pharma filters bij ziekenhuizen kan dit effectief aan de bron van de vervuiling geschieden.
Daarnaast wil het CDA dat waterschappen gezamenlijk gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn om met aanvullende technieken op de zuivering medicijnresten en andere ongewenste stoffen te verwijderen uit het afvalwater.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.