ZWERFVUIL

Het CDA vindt dat overlast door zwerfvuil moet worden verminderd, met name plastic zwerfvuil, omdat daar uiteindelijk ook de oceanen mee vervuild worden.

De aanpak van ’nieuwe’ verontreinigingen, zoals medicijnresten, microplastics en resistente bacteriën blijven ook de komende jaren hoog op de agenda staan. Voorkomen moet worden dat deze stoffen via het afvalwater in het oppervlaktewater terecht komen. Het CDA bepleit een bronaanpak, want aan het eind van de leiding bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties alles eruit halen is vaak het duurste.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.