MUSKUSRATTEN

Veiligheid gaat bij het CDA voor alles. Muskusratten graven gangen in dijken, waarvan de ingang meestal onder het wateroppervlak ligt en verplaatsen daarbij ook nog eens grote hoeveelheden grond. De dijken en oevers worden zo verzwakt. Op die manier verlagen zij de veiligheid voor mens, dier, have en goed.
Muskusratten kunnen zich zeer snel voortplanten.
Het bestrijden van muskusratten is een wettelijke taak van waterschappen. Zij moeten alle waterkeringen en waterwegen beschermen tegen muskusratten en beverratten. Het CDA is voor bestrijding, maar wil dat in het licht van dierenwelzijn de bestrijding zo diervriendelijk mogelijk wordt uitgevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.