Bestuurszaken

In het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zitten vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen en belangengroepen (inwoners, natuurbeheerders, agrariërs en het bedrijfsleven). Eens in de 4 jaar worden er verkiezingen voor de waterschappen gehouden. Op 13 september 2012 is een wijziging op de Waterschapswet van kracht geworden. Hierin is geregeld dat de geplande waterschapsverkiezingen van 2012 zijn uitgesteld tot 2014. Dit uitstel was noodzakelijk omdat een discussie over de wijziging van de wijze van verkiezing, direct of indirect, vanwege de val van het kabinet geen uitkomst kreeg. Als in de komende tijd geen alternatieve voorstellen worden gedaan zullen in november 2014 directe verkiezingen plaatsvinden op zoals ze in 2009 ook gehouden zijn.

 

Het Algemeen Bestuur van het waterschap komt 8 tot 10 keer per jaar bij elkaar om als bestuur besluitvormend te vergaderen. Zij houden zich onder andere bezig met de toekomstplannen voor het water, nemen hierover beslissingen en stellen de begroting op.

Iedere Bestuursvergadering wordt voorafgegaan door Commissievergaderingen, en voor iedere Bestuurs- en Commissievergadering komt de CDA Waterschapsfractie bijeen om de standpunten voor te bereiden.

Daarnaast zijn er nog de thema-vergaderingen van het Algemeen Bestuur, en gaan bestuursleden ook regelmatig naar inloopavonden over dijkverbeteringsplannen en andere zaken.

Uit het Algemeen Bestuur worden 5 leden gekozen. Zij vormen samen met de dijkgraaf het Dagelijks Bestuur. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluiten voor het Algemeen Bestuur voor.

 

Hier vindt u verder de standpunten van de CDA fractie over “bestuurszaken”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.