CULTUURHISTORIE

Het CDA hecht waarde aan cultuurhistorie en de bewustwording van waterveiligheid. Deze kosten moeten echter wel begrensd worden tot een maximum, waarbij eventueel een beroep op andere overheden kan worden gedaan. Als permanente openstelling te kostbaar is, kan toegankelijkheid worden geboden op Open Monumentendagen om de kosten in de hand te houden. Openstelling met beheer door vrijwilligers is nog mooier. Als door verhuur een gebouw (zonder toegankelijkheid voor het grote publiek) kan blijven bestaan is dit te verkiezen boven sloop.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.