05 februari 2019

Dagelijks bestuurder van AGV Pieter Kruiswijk overleden

Met groot verdriet hebben we kennisgenomen van het overlijden van Pieter Kruiswijk. Hij was dagelijks bestuurder bij ons waterschap. Pieter is zaterdag 2 februari op 57-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2008 bestuurder bij ons waterschap namens de fractie Ongebouwd (LTO, de fractie van de agrariërs). In Pieter Kruiswijk verliest ons waterschap een gedegen bestuurder, een unieke persoonlijkheid en een warm medemens, die zich vele jaren met grote deskundigheid en betrokkenheid voor het waterschap heeft ingezet.

Pieter Kruiswijk was in de huidige bestuursperiode o.a. bezig met het opstellen van een nieuwe Keur, de regelgeving van het waterschap, waarbij bezig was met ‘de bouw van een nieuw huis’, omdat wordt overgeschakeld naar een nieuwe benadering, van ‘nee tenzij, naar ja mits’. In de vorige bestuursperiode was Pieter Kruiswijk als eerste verantwoordelijk voor het grote project van het schoonmaken, het baggeren van de rivier de Vecht.

Het is niet te bevatten dat daaraan nu een einde is gekomen. We wensen de familie, vrienden en iedereen die Pieter heeft gekend veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Zie ook:
Pieter Kruiswijk, bestuur in beeld.
Pieter Kruiswijk, over samenwerken met boeren.
Pieter Kruiswijk, schoonmaken rivier de Vecht.
Natuur komt terug in de Vecht.
Boek de grote schoonmaak van de Vecht.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.