19 juni 2020

Watererfgoed van last naar promotie van ‘het verhaal van het water’

Waterbeheer en watererfgoed worden gezien als meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Veel Nederlanders ervaren de meren en plassen, rivieren, kanalen en grachten, dijken en dammen, poldermolens, gemalen, sluizen en bruggen als een onmisbaar onderdeel van het landschap en van de cultuurhistorie van het gebied. Water werd vroeger ook als militair verdedigingsmiddel ingezet, denk aan de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het cultureel erfgoed in Nederland bestaat voor een flink deel uit watererfgoed, het is sterk verbonden met de Nederlandse identiteit, soms meer specifiek nog met de regionale identiteit.

Het beheer van watererfgoed laat onze jarenlange kennis en ervaring met waterbeheer zien aan de inwoners van de waterschappen. Zonder kennis van de historie kunnen geen weloverwogen keuzes gemaakt worden voor de wateropgaven van de toekomst. Wellicht zijn oplossingen uit het verleden opnieuw bruikbaar om een hedendaags probleem met water op te lossen of kunnen ze ons inspireren tot creatieve ideeën en een innovatieve aanpak.

Fractievoorzitter Wim Zwanenburg schreef voor Bestuursforum, het blad voor christendemocratische bestuurders in provincies, gemeenten en waterschappen) een artikel over Watererfgoed. Zie hier de link naar het artikel en de link naar volledige thema nummer over Watererfgoed van het Bestuursforum.

Zie ook de webpagina van het waterschap Amstel. Gooi en Vecht  “Monumenten langs het water”.

In het themanummer 'Vrijheid' van Bestuursforum, (mei 2020), het blad van christendemocratische gemeente-, provincie- en waterschap bestuurders, schreef Wim Zwanenburg een artikel met een boekbespreking van 'Geen soldaat kan de polder regeren!. Het boek werd geschreven door de historici Thea en Jan de Roos, over de Noord-Hollandse waterschappen in de Tweede Wereldoorlog.
Lees hier de volledige versie van het artikel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.