Thijs Nell

Duo-fractielid

Persoonlijke achtergrond Thijs Nell

Kort CV

Thijs Nell (1990) is geboren en getogen in Muiden en is op 18 april 2019 benoemd als duo-lid van de CDA fractie voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Na zijn studie Chemistry aan de Hogeschool Utrecht ging hij aan het werk in de chemische en biochemische sector. Hij was binnen die sector onder andere werkzaam als onderzoeksanalist bij het VU Medisch Centrum te Amsterdam. Tegenwoordig werkt hij bij Abbott Healthcare Products te Weesp. In 2014 begon hij zijn politieke loopbaan als commissielid Ruimte en Samenleving, voor het CDA in de gemeenteraad van Muiden. In 2015 werd hij duo-bestuurslid in het waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Politieke motivatie

“Als kind groeide ik op een melkveehouderijbedrijf in de polder. Water speelt daar dagelijks een grote rol. Denk aan de regen, die nodig is om de gewassen te laten groeien, of aan het sloot- en grondwaterpeil, dat niet te hoog, maar ook niet te laag mag zijn. Tegenwoordig zie je steeds extremer wordende weersomstandigheden. Hoosbuien waarbij in een paar uur tijd regen valt die we voorheen op maandelijkse basis zagen. Maar net zo goed periodes van aanhoudende droogte. Dat kan desastreuze gevolgen hebben.”

“Om ook een goede toekomst te kunnen bieden aan komende generaties is goed watermanagement en ruimte voor waterberging nodig. Om dit te kunnen waarborgen is ook goed toezicht zeer belangrijk. Afgelopen bestuursperiode heb ik me vooral beziggehouden met schoon oppervlaktewater en rioolwaterzuiveringen, waar ik door mijn achtergrond in de chemie veel belangstelling voor heb. De opbrengst van de waterschapsbelasting moet goed besteed worden en de kosten van het waterbeheer moeten goed in de hand worden gehouden, zodat de lasten niet teveel oplopen. Zo moet het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zich vooral op de kerntaken richten”.

Verkiezingsprogramma CDA- Amstel, Gooi en Vecht.  Klik hier.

Standpunten op alfabetKlik hier.

  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.