KEUR

Waar mogelijk zoude er minder regels in de Keur (het regelboek van het waterschap) moeten komen. Het CDA kiest voor “de samenleving, niet de overheid”, meer vertrouwen in mensen, meer “ja, mits”, dan “nee, tenzij”. De ingezette lijn van een andere bestuursstijl, betere communicatie, toezicht en verantwoording bij het waterschap wordt doorgezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.